kалмиківка I kalmykivka

Зійшов місяць та й на годину

Зійшов місяць та й на годину,
Години немає же,
Та й казав милой прийду рано же,
Та й досі й нема.

Казав милой та й прийду же рано,
Та й досі немає же, 
Та й десь мой милой, чорнобривой,
Коня й напува.

Десь мой милой та й чорнобривой,
Коня й напуває же,
Тай а кінь же й води не п’є же,
Дороженьку чу(є).

А кінь же тай води же не п’є, 
Дороженьку чує же,
Тай десь мой милой, чорнобривой,
З другою й ночуй.

Десь мой милой та й чорнобривой,
З другою й ночує же,
Та й ночуй, ночуй, мій миленький,
Ночуй, утішайсь.

Ночуй, ночуй та мій миленький,
Ночуй, утішайся,
А до мене молодої же,
Більше не вертайсь.

Інформація I Info

Запис 2010 р. Світлана Маховська  I Recorded 2010 by Svitlana Makhovska

На горі калина

На горі калина, 
Ой листя й розпустила, 
Алі ти калина, 
Й жари забоялась? 

Алі ти калина, 
Ой жари забоялась?
Я жари боюся,
Й дощу я й бажаю. 

Я жари боюся, 
Ой дощу я й бажаю, 
Кого вірно люблю, 
За тим помираю. 

Кого вірно люблю, 
Ой за тим помираю, 
Як умру я мила, 
Ти будеш живая.

Як умру я мила, 
Ой ти будеш живая, 
Прийдеш на могилу, 
Моя й дорогая. 

Прийдеш на могилу, 
Ой й моя дорогая, 
А моя могила, 
Край синього й моря. 

А моя й могила, 
Ой край синього моря, 
Травой порощона,
Піском занесьона.

Інформація I Info

Запис 2010 р. Світлана Маховська  I Recorded 2010 by Svitlana Makhovska

На камені же ноги мила

/На камені же ноги мила,/ 2                   
 А з каміння же хвиля збила. 

/А з камення же хвиля збила,/2 
Бережечки же потопила.                     

/Ой ви риби же ой же ви щуки,/2
Їжте мої же білі руки.

Інформація I Info

Запис 2010 р. Світлана Маховська  I Recorded 2010 by Svitlana Makhovska

Ой туди гора

Ой туди гора, а відтіль друга.
Поміж тими крутими горами сходила, 
Сходила зоря. 

Ой то й не зоря – дівчина моя, 
Як схватила золоті ведерця й по воду, 
По воду пішла. 

 А козак за нею, як за зорею,
 Сірим конем понад синім морем, понад Ду…Понад Дунаєм. 

Дівчина моя, сідай на коня.
Як сядемо, сядем та й поїдем до мого, 
До мого двора.

Інформація I Info

Запис 2010 р. Світлана Маховська  I Recorded 2010 by Svitlana Makhovska

Чорноморець, матінко

Чорноморець, матінко, чорноморець,
/Вивів мене босою на морозець./2

Вивів мене босою та й питає,              
/Чи є мороз дівчино чи немає./2 

Немає морозу тільки роса,           
/Простояла дівчина всю ніч боса./2

Як сяду я край віконця

Як сяду я край віконця,
Виглядати чорноморця,
Ой чорноморець їде, їде,
Ще й семеро коней веде.

Чорноморець їде, їде,
Ще й семеро коней веде,
Та на восьмому вороному,
Ще й в жупані голубому.

Я ж думала він додому,
А він прямо до Дунаю,
Та став коників напувати,
Стала вода прибувати.

Став коників напувати,
Стала вода прибувати,
Став мій милий потопати,
Став на милочку гукати.

Став мій милий потопати,
Став на милочку гукати,
Та рятуй, рятуй моя мила,
Коли вірненько любила.

Ой я б рада рятувати,
Та й не вмію я й плавати,
Та достань човен ще й весельце,
Рятуй, рятуй моє серце.

Інформація I Info

Запис 2010 р. Світлана Маховська  I Recorded 2010 by Svitlana Makhovska

Ой ходила ж Нюрочка

Ой ходила ж Нюрочка, 
По садоч(и)ку. 
Та й наколола ножечку, 
На древоч(и)ку. 

Наколола ножечку, 
На древоч(и)ку. 
Та болить, болить ножечка, 
Та й не боль(і)но.

Та болить, болить ножечка, 
Та й не боль(і)но. 
Та любив Ваня же Нюрочку, 
Та й не дов(е)го.

Не доходів рівненько, 
Три годоч(е)ка. 
Та показалось Нюрочки, 
Три деньоч(и)ка. 

Показалось Нюрочки, 
Три деньоч(и)ка. 
Та на четвертий годочок, 
Дитя родила.

На четвертий годочок, 
Дитя родила. 
Та кормить не кормила же, 
Топить понесла. 

Топила, топила,
Приказивала. 
Та пливи, пливи же, мале дитя, 
Як льогке перо. 

Пливи пливи же, мале дитя, 
Як льогке перо. 
Та щоб на мене же Нюрочку, 
Слави не було. 

У неділю рано вранці, 
Всі дзвони гудуть. 
Та молодую же Нюрочку, 
К розстрелу ведуть.

Інформація I Info

Запис 2010 р. Світлана Маховська  I Recorded 2010 by Svitlana Makhovska

Котився місяць із-за хмари

Котився місяць із-за хмари,
Край берег річки та й освітив.
/ Він освітив тую й долину,
А сам за хмару закотивсь. / 2 

А в тій долині єсть хатина,
А в тій хаті огонь горить.
/ Там мати дочку вговоряла,
Дочка заплакана сидить. / 2

Ти доню, доню, ти в мене доню,
Ти в мене донечка й одна.
/ Не ожидай козака з бою,
Його давно уже й нема. / 2

Багато хлопців поверталось,
Багато де кого нема.
/ Багато парочок вінчалось,
А ти чого сидиш сама? / 2

Інформація I Info

Запис 2010 р. Світлана Маховська  I Recorded 2010 by Svitlana Makhovska

Калмиківка

В селі Калмиківка Міловського району, під час експедиції 2010 року Луганщиною, був зафіксований справжній «скарб» – колектив літніх жінок (1920-1930-х р.н.), який зберіг автентичну фольклорну пісенну традицію. Зокрема, їх співоча практика була пов’язана з участю у поховальних ритуалах, де вони виконували поховальні пісні. Тому, щонеділі співачки збиралися на репетиції та спілкування. Вони легко пригадали та заспівали старовинні ліричні пісні, такі як: «Ой туди гора», «Зійшов місяць та на годину», «На горі калина, ой не так розпустила», «На камені же ноги мила», «Ой ходила ж Нюрочка по садочку», «Як я сяду край віконця виглядати чорноморця», «Поза лугом зелененьким», «Скотився місяць із-за хмари», «На вгороді верба рясна», «Ой у полі озеречко». Спів жінок цього колективу вирізняє широка розспівність, повільний, неквапливий темп, рясна орнаментика, намагання варіювати пісню. Така манера виконання, яка є традиційною, певний час зберігалася у виконавстві співаків старшого покоління, народжених в першій третині ХХ століття.  

Більшість пісень, що розміщені на сайті заспівує та виводить талановита виконавиця – Кононенко Ольга, 1923 р. н. Основну мелодію ведуть – Шундук Марія, 1928 р.н., Кононенко Клавдія, 1938 р.н.

влада русина

Kalmykivka

During the expedition to Luhansk oblast in 2010, was recorded – a group of elderly women (born in the 1920s and 1930s), who preserved the authentic folklore song tradition in the village of Kalmykivka (Milovsky region). In particular, their singing practice was associated with participation in funeral rituals where they performed funeral songs. Therefore the singers gathered for rehearsals and communication on every Sunday. They easily recalled and signed old lyrical songs, such as: „Oh, there’s a mountain“, „The moon came down for an hour“, „Oh, Nyurochka walked around the garden“, „Beyond the green meadow“, „The moon rolled down from behind the clouds“. Their singing is characterized by a wide range of singing, a slow, unhurried pace, abundant ornamentation, and attempts to vary the song. This manner of performance, which is traditional, was preserved for some time in the performance of singers of the older generation, born in the first third of the 20th century.

Most of the songs posted on the site are started by a talented performer – Olga Kononenko, who was born in 1923. The main melody is performed by Maria Shunduk (1928), and Klavdia Kononenko (1938).

Vlada Rusina