Литвинівка I lytvinivka

Посіяла огірочки

Посіяла огірочки близько над водою, 
/ Сама й буду й поливати дрібною сльозою. / 2

Ростіть, ростіть, огірочки, в чотири листочки 
/ Не бачила миленького чотири годочки. / 2

А на п’ятий побачила, як череду гнала,
/ Не посміла сказать здрастуй, бо мати стояла. / 2

Бо мати стояла, а батько дивився,
/ Не посміла сказать здрастуй, щоб не насварився. / 2

Батько добрий, батько добрий, а мати лихая,
/ Не пускає на вулицю, кажуть – молодая. / 2

Інформація I Info

Запис 2010 р. Влада Русіна I Recorded 2010 by Vlada Rusina

Із-за гори

Із-за гори кам’яної голуби літають,
/ Не зазнала й розкошеньки, вже літа й минають. / 2

Не зазнала батька й неньки, замужом не була,
/ Ой чим же я літа свої споминати буду. / 2

Ой чим же я літа свої, ні з’їла ні спила,
/ Ой чим же я літа свої, що тяжко й робила. / 2

Запрягайте, хлопці, коней, коні воронії,
/ Та й поїдем доганяти літа ж молодії. / 2

Ой догнала літа свої, на широкім мості,
/ Ой верніться ж літа ж мої, хоч до мене в гості. / 2

Вернемось, ми вернемося, тільки ж не до тебе,
/ Було б тоді шанувати, як були ми в тебе. / 2

Інформація I Info

Запис 2010 р. Влада Русіна I Recorded 2010 by Vlada Rusina

Красотка Маруся

Красотка Маруся розкошно жила,
/ Циганка й гадала, щоб заміж не йшла. / 2

Не йди, дівко, заміж, так ще й поживеш,
/ А як вийдеш заміж, в Дунай упадеш. / 2

Минуло Марусі сімнадцятий год,
/ Наїхали сватать за тисячу вьорст. / 2

Хоть сватай не сватай, однак не піду,
/ Циганка гадала – в Дунай упаду. / 2

Мій батько багатий, он вистроїт мост,
/ Широкий та длінний, на тисячу вьорст. / 2

По етім мосточку вагончик ідьоть,
/ А в пєрвом вагоні Марусю й вєзуть. / 2

От конь спотикнувся, несеться с моста,
/ Упала Маруся в крутиє бєрєга. / 2

Нє жаль мнє, Маруся, нє жаль мнє коня,
/ А жаль мнє, Маруся, веньчальнова дня.  / 2

Карету я справлю, коня я куплю,
/ Такої Марусі нігдє я нє найду. / 2

Інформація I Info

Запис 2010 р. Влада Русіна I Recorded 2010 by Vlada Rusina

Вітер з поля

Вітер з поля, хвилі з моря,
/ Ой да й довела любов до горя / 2

Світ головушки кружитса,
/ Ой да й на плєчо й орьол садітса. / 2

Ой ти орле, сизокрилий,
/ Скажи мені правдоньку, де ж мой милой. / 2

А твій милий на роботі,
/ Ой да й на літєйному заводі. / 2

Що ж він робе, поробляє,
/ Ой да й мідні трубоньки виливає. / 2

Вилив першу, вилив другу,
/ Ой да й вилив третьою, золотую. / 2

Пішла пара по заводу,
/ Ой да й пішла славонька й по народу. / 2

А я слави не боюся,
/ А й на тій дівчиноньки оженюся. / 2

Інформація I Info

Запис 2010 р. Влада Русіна I Recorded 2010 by Vlada Rusina

цвіте черемшина

Цвіте, цвіте черемшина, ягідок немає, / А хто в приймах не буває, той горя не знає. / 2

А я в приймах, а я в приймах, а я горе знаю, / Кулаченькі під боченьки, та й спати лягаю. / 2

 

Інформація I Info

Запис 2010 р. Влада Русіна I Recorded 2010 by Vlada Rusina

Литвинівка

Експедиція в Литвинівку Біловодського р-ну відбулася в жовтні 2010 року. Тоді дві молоді науковиці збирали матеріал для власних дисертаційних досліджень. Світлана Маховська (етнолог) опитувала інформантів про весільний обряд, Влада Русіна (етномузикознавиця) збирала народні співи.

Виконавці з с. Литвинівка– мешканки села, три подруги, які люблять співати. Надаючи перевагу пісням пізньої доби (так званий «новітній» фольклор), співачки з легкістю згадали кілька пісень, які вони визначають як «давні» – це такі, які співали матері колись та побутували в їхньому селі. Згадані пісні складають характерний для Луганської області репертуар: «Посіяла огірочки», «Ой з-за гори кам’яної», «Вітер з поля». Їхній спів схильний до прискорення темпу, меншого розспіву у наспіві. Вони мало використовують орнаментику, намагаючись відтворити лише вузлові опори мелодії. Вік співачок на момент експедиційної розвідки у 2010 році – 70–75 років. Широко протягнені пісні вони сприймають «важкими» для співу. Такою для них виявилась колись дуже поширена на Східній Україні пісня «Ой з-за гори кам’яної». 

Влада Русіна

Lytvynivka

The expedition to Lytvynivka, Bilovodsky District, took place in October 2010. At that time, two young scientists were recording material for their own dissertation research. Svitlana Makhovska (ethnologist) interviewed informants about the wedding ceremony, Vlada Rusina (ethnomusicologist) recording folk songs.

Performers from Lytvynivka – sitisense of the village, three friends who love to sing. Giving preference to songs of the later era (the so-called „new“ folklore), the singers easily recalled several songs that they define as „old“ – those that were sung by their mothers once and was popular in their village. This  songs is the repertoire typical for the Luhansk region: „She sowed cucumbers“, „Oh from behind the stone mountain“, „Wind from the field“. Their singing have tends to speed up the tempo, less ornament in the song.

They use less ornamentation, trying to reproduce only the nodal supports of the melody. The age of the singers at the time of the reconnaissance expedition in 2010 was 70–75 years. They perceive long songs as „difficult“ to sing. For them, the once very common song „Oh from behind the stone mountain“ was very popular in Eastern Ukraine.

Vlada Rusina