білолучанка – білолуцьк I biloluchanka – bilolutzk

Зеленая вишня

Зеленая вишня, з під кореня вийшла,
/Дала ж мене мати, де я й не привишна. / 2

Як вийду на гору, та гляну додому,
/Варіть же вечерю та й на мою долю. / 2

Варила, варила, не багато трошки,
/Нема ж тобі, доню, ні миски ні ложки. / 2

Миски я побила, ложки поломила,
/Іди ж туди, доню де літо робила. / 2

Ти думаєш, мамо, що я й тут не плачу,
/А я й за сльозами, та й стежки не бачу. / 2

Згадай мене, мамо, хоч раз у вівторок,
/А я ж тебе, мамо, на день разів сорок. / 2

Зеленая вишня, з-під кореня вийшла.

Інформація I info

аудіо записав Йоганнес ван Беббер I відео записав Маттіас Шеніян 2021 р. I audio recorded by Johannes van Bebber  I video recorded by Matthias Schönijan 2021

Долина широка, калина висока

Долина широка, калина висока, 
/Долина широка, калина висока,
Аж додолу гілля гнеться. / 2

А під тою калиною, 
Стояв козак з дівчиною,
/Дівчинонька плаче, сльози проливає,
Свою долю проклинає. / 2

Коли б я була знала,
Не йшла заміж дівувала,
/У рідного батька, у рідної неньки,
Жила б горя я й не знала. / 2

Вийти заміж треба знати,
Пізно лягти, рано встати,
/Пізненько лягати, раненько вставати,
Чужій ненці догоджати. / 2

Було в мене личко,
Ще й чорнії брови,
/Було в мене личко, ще й чорнії брови,
Дісталися гіркій долі. / 2

Піду я у садочок,
Вирву з рожі цвіточок,
/Ой цвіте мій красний, цвіте мій прекрасний,
Який мій талан нещасний. / 2

Долина широка, калина висока, 
/Долина широка, калина висока,
Аж додолу гілля гнеться. / 2

Інформація I info

записав Йоханнес ван Беббер у 2021 році I recorded by Johannes van Bebber 2021

Орел поле виорав

Прийшла весна з квітами, / 2
Вийшли в поле з плугами, / 2

Орел поле виорав, орел поле виорав,
Пшеницею засіяв, та й пшениченькою засіяв.

Крилечками зволочив, крилечками та й зволочив,
Дрібний дощик примочив, та й дрібний дощик примочив.

На пшеницю урожай, на пшениченьку та й урожай,
А дівонькам коровай, на весільний коровай.

Орел поле виорав, орел поле виорав,
Ще й овесом засіяв, та ще й овесом засіяв.

Крилечками зволочив, крилечками та й зволочив,
Дрібний дощик примочив, та й дрібний дощик примочив.

На овес урожай, на овес та й урожай, 
А парубкам коровай, на весільний та й коровай.

Інформація I info

аудіо записав Йоганнес ван Беббер I відео записав Маттіас Шеніян 2021 р. I audio recorded by Johannes van Bebber  I video recorded by Matthias Schönijan 2021

Наступні пісні написані колективом I The following songs are written by the collective.

Ой на горі вогонь горить

Ой на горі вогонь горить, а на луках лихо,
Було добре в Білих Луках, а тепер тут тихо.

Ой згоріли ж білі хати, і ваші і наші,
Тільки чорні попелища, величезні хащі.

30 років в Білих Луках ніхто й не селився,
Доки Сотник Острогозький з сотнею своєю,
Заселили Білі Луки, зайнялись землею.

Стали ниви засівати, хати будували,
Звеселіли Білі Луки, сади розцвітали.
Живі Луки – живе село.

Інформація I info

аудіо записав Йоганнес ван Беббер I відео записав Маттіас Шеніян 2021 р. I audio recorded by Johannes van Bebber  I video recorded by Matthias Schönijan 2021

Мої милії бджоли

Мої милії бджоли готуйтеся,
Бо прийшла вже весняная пора,
Летіть не лінуйтеся, на густії меди.

Рівнії воски, частії рої,
Господу Богу на офіру, а нам на пожиток.

Інформація I info

аудіо записав Йоганнес ван Беббер I відео записав Маттіас Шеніян 2021 р. I audio recorded by Johannes van Bebber  I video recorded by Matthias Schönijan 2021

«Білолучанка»

Фольклорно-етнографічний колектив «Білолучанка» смт. Білолуцька, створений у 1978 році та багато років функціонує при місцевому клубі. Маючи професійного керівника – музиканта, це колектив, до якого залучені аматори – і молоді і старші люди різних професій, діти. Основною творчою діяльністю колективу є відтворення традиційних свят, обрядів на сцені. Саме з цим пов’язана їх жага до творчості та креативу. В репертуарі колективу традиційні народні пісні (під час експедиції для проекту «Хто б подумав, що падає сніг» було записано дві такі: «Зеленая вишня», «Долина широка», а також власно створені та оброблені наспіви. 

Метою проекту «Хто б подумав, що падає сніг» було знайомство з особистими історіями виконавців та запис різних співочих практик Сходу України, пошук цікавих мелодій та образів, які б органічно вплелися в сучасний художній твір – перформанс-інсталяцію.  В цьому контексті пісенна творчість колективу привернула увагу самобутніми наспівами «Мої милії бджоли», «Орел поле виорав», які розкривають яскраве розмаїття мелодії, гармонії та фактури багатоголосся. Цей колектив не тільки відтворює традиційні фольклорні наспіви, а й продовжує творити, являючи яскраві, самобутні зразки пісенності.

влада русина

„Biloluchanka“

The folklore and ethnographic collective „Biloluchanka“ from the village of Bilolutsk was created in 1978 and has been functioning under the local club for many years. Having a professional leader – a musician, this is a team that includes amateurs – young and old people of various professions, children. The main creative activity of the team is the reproduction of traditional holidays and ceremonies on stage. Their thirst for creativity is connected with this. The collective’s repertoire includes traditional folk songs (two of them were recorded during the expedition for the project „WHO’D HAVE THOUGHT THAT SNOW FALLS“: „Green cherry“, „The valley is wide“), as well as self-created chants.

The goal of the project „WHO’D HAVE THOUGHT THAT SNOW FALLS“ was to get to know the personal stories of the performers and to record various singing practices of Eastern Ukraine, to find interesting melodies and narratives that would be organically woven into a modern work of art – a performance installation. In this context, the group’s song creativity attracted attention with the original chants „My dear bees“, „The eagle plowed the field“, which reveal a bright variety of melody, harmony and polyphonic texture. This group not only reproduces traditional folk chants, but also continues to create, showing original examples of songs.

Vlada Rusina